camperleven.nl
aanbod van 143 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlSchorsing...

Wanneer je de camper ten minste 3 maanden niet gebruikt, kan er een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs worden aangevraagd.
Die schorsing geldt in principe voor 12 maanden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Overigens wordt er hierbij standaard vanuit gegaan dat er geen gebruik wordt gemaakt van (gedeeltelijke) vrijstelling. Deze schorsing is aan te vragen bij de grotere postkantoren. Hiervoor zijn het kentekenbewijs deel II en een geldig legitimatiebewijs nodig.
Tijdens deze schorsingsperiode ben je geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd en mag dan niet op de openbare weg komen met de camper. Onder de openbare weg vallen ook;
  • paden,

  • bermen,

  • zijkanten van wegen,

  • openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages.
Wanneer je de camper laat schorsen, moet je bovendien aan de Belastingdienst/Centrale administratie het stallingadres van de camper opgeven. De Belastingdienst stuurt je hiervoor automatisch een formulier.

Motorrijtuigenbelasting al betaald

Wanneer je vóór de schorsing nog een rekening hebt ontvangen voor de motorrijtuigenbelasting, dan moet je die rekening wel betalen.
De Belastingdienst stort het teveel betaalde belastingbedrag, vanaf het moment van schorsing automatisch terug.

Voorbeeld:

Een maand voor de schorsing van uw kampeerauto is een tijdvak ingegaan. U bent dan voor die maand motorrijtuigenbelasting verschuldigd, omdat het kentekenbewijs toen nog op uw naam stond.
Voor de overige 2 maanden bent u echter geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. U krijgt dan twee derde van de belasting die u te veel heeft betaald, automatisch terug. Als u voor 4 tijdvakken (een jaar) heeft betaald, krijgt u behalve een evenredig deel van de belasting over het lopende tijdvak, ook de belasting over de tijdvakken die nog niet zijn begonnen, terug.

Schorsing beëindigen

De schorsing van je camper kan je zelf beëindigen. Ook hiervoor kan je bij de grotere postkantoren terecht, vergeet in ieder geval dan niet om weer het kentekenbewijs deel II en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Het maakt uit of de schorsing binnen de eerste 3 maanden wordt beëindigt, of ná 3 maanden. Na 12 maanden vervalt de schorsing automatisch en dient voor verlenging opnieuw aangevraagd te worden.

Zelf beëindigen binnen 3 maanden

Wanneer je de schorsing binnen 3 maanden na het begin van de schorsing beëindigt, moet je alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst.
De Belastingdienst/Centrale administratie stuurt dan een naheffingsaanslag.
Dit geldt niet wanneer de camper binnen 3 maanden na het begin van de schorsing wordt verkocht.

Zelf beëindigen na 3 maanden of automatisch vervallen na 12 maanden

Wanneer je de schorsing zelf beëindigt na 3 maanden na het begin van de schorsing of als de schorsing na 12 maanden automatisch vervalt, dan krijg je van de Belastingdienst / Centrale administratie automatisch weer een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.
Dan wordt ervan uitgegaan dat je de motorrijtuigenbelasting op dezelfde manier betaald als vóór de schorsing.
Als je de schorsingsperiode wilt verlengen, dan moet je vóór het einde de schorsingsperiode met 12 maanden verlengen.

APK-keuring

Tijdens de schorsing van uw kampeerauto kan je een vrijstelling van een dag aanvragen om een APK-keuring te laten uitvoeren. Je mag dan met het geschorste voertuig van de openbare weg gebruikmaken om naar de plaats van de keuring te gaan.
Deze vrijstelling voor de APK-keuring moet wel schriftelijk worden ingediend bij:

Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

naar kentekenbewijs & Europa »
« Aanschaf & motorrijtuigenbelasting.
« terug naar het overzicht

   

laatste wijziging: februari 2004PowerSTAT.nl - Real statistics